Lukt het niet om te betalen met iDeal? Stuur dan een e-mail naar [email protected] voor uitleg!

Pharma Thuis

4,1
Rated 4,1 out of 5
4,1 van 5 sterren (op basis van 8 reviews)
Plaats een beoordeling

Snelle levering

Alleen originele medicatie

24/7 Klantenondersteuning

Dormicum overlijden: palliatieve sedatie en risico’s

De rol van Dormicum in palliatieve zorg

Gebruik van Dormicum

Dormicum, de werkzame stof midazolam, wordt veel gebruikt voor palliatieve sedatie. Het wordt toegediend om angst en ongemak te verminderen bij terminaal zieke patiënten. Dit helpt terminale sedatie hen en hun naasten om comfortabeler te zijn tijdens hun laatste levensfase.

Het doel van het gebruik van Dormicum is niet om het overlijden te versnellen, maar eerder om de kwaliteit van leven te verbeteren door symptomen zoals pijn, benauwdheid en angst te verlichten. Dit medicijn kan oraal worden ingenomen of via injectie worden toegediend, afhankelijk van de behoeften en conditie van de patiënt.

De duur en wijze van gebruik

De duur waarvoor Dormicum wordt gebruikt varieert per individu en hangt af van factoren zoals de ernst van de symptomen en de reactie op het medicijn. In sommige gevallen kan het continu worden toegediend tot aan het overlijden, terwijl in andere situaties intermitterende doses voldoende kunnen zijn.

Het bepalen hoe lang Dormicum moet worden gebruikt en in welke dosering vereist een zorgvuldige afweging door medische professionals. Zij moeten rekening houden met alle aspecten die relevant zijn voor de specifieke patiënt, waaronder hun fysieke conditie, eerdere reacties op medicatie en eventuele andere gezondheidsaandoeningen.

Criteria voor het starten van palliatieve sedatie

Symptomen onbehandelbaar

Palliatieve sedatie wordt meestal gestart door huisartsen wanneer symptomen niet meer adequaat te behandelen zijn. Dit betekent dat de patiënt last heeft van ondraaglijk lijden, zoals ernstige pijn, benauwdheid of angst, die niet langer reageert op reguliere behandelingen. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren door deze symptomen te verlichten.

Het kan voorkomen dat een patiënt met een terminale ziekte in de laatste levensfase acute en ernstige klachten ervaart die niet meer op andere manieren kunnen worden verholpen. In dit geval kan het gebruik van Dormicum overwogen worden om snel verlichting te bieden.

Levensverwachting en toestemming

Naast onbehandelbare symptomen moet er ook sprake zijn van een levensverwachting van maximaal twee weken. Palliatieve sedatie is bedoeld voor patiënten in hun laatste levensfase, waarbij het stervensproces al is begonnen.

Belangrijk is ook dat de patiënt instemt met de beslissing voor palliatieve sedatie. Deze vorm van sedatie vereist nauwe communicatie en afstemming tussen de arts, het zorgteam en de patiënt zelf. De wensen en behoeften van de terminale patiënt moeten altijd centraal staan bij het beginnen met palliatieve sedatie.

Proces van palliatieve sedatie met Dormicum

Toedieningsmethoden en dosering

Dormicum, ook bekend als midazolam, wordt toegediend via een continu infuus of subcutane injecties. De dosering wordt afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. Dit betekent dat elke patiënt in de terminale fase een specifieke hoeveelheid Dormicum, de werkzame stof midazolam, krijgt om terminale sedatie te bereiken.

Deze medicatie werkt snel en effectief, waardoor het bewustzijn geleidelijk verlaagd wordt tot het gewenste niveau van comfort voor de terminaal zieke patiënt. Het doel is om symptomen zoals angst, benauwdheid of onrust te verminderen en zo de kwaliteit van leven in de terminale fase te verbeteren.

Mogelijke reacties en monitoring

Tijdens het proces van palliatieve sedatie met Dormicum moeten huisartsen nauwlettend letten op mogelijke reacties bij de terminale patiënt. Naast het verlagen van het bewustzijnsniveau kan Dormicum bijwerkingen veroorzaken, zoals misselijkheid of ademhalingsproblemen.

Het is daarom essentieel om tijdens dit proces voortdurend te monitoren hoe de patiënt reageert op deze behandeling. Indien nodig kunnen andere medicijnen zoals morfine of haloperidol worden toegevoegd om symptomen die niet goed onder controle zijn te beheren.

Ethiek en richtlijnen rondom palliatieve sedatie

Strikte medische en ethische richtlijnen

Palliatieve sedatie, inclusief het gebruik van dormicum voor overlijden, moet voldoen aan strikte medische en ethische richtlijnen. Dit waarborgt een zorgvuldige en verantwoorde toepassing van de sedatie. De arts dient te handelen in overeenstemming met vastgestelde protocollen om ervoor te zorgen dat de patiënt op een humane manier wordt behandeld.

Het doel is om het lijden van terminaal zieke patiënten te verlichten zonder opzettelijk hun leven te verkorten. Het proces vereist daarom nauwgezet toezicht door artsen en zorgverleners om ervoor te zorgen dat de juiste balans wordt gehandhaafd tussen comfort bieden aan de patiënt en het respecteren van hun levenseinde.

Overleg met patiënt, familie en zorgteam

Bij palliatieve sedatie speelt communicatie een cruciale rol. Voordat dormicum of andere medicijnen worden toegediend, moeten er gesprekken plaatsvinden tussen de arts, de patiënt, diens familieleden en het zorgteam. Het is essentieel dat iedereen goed geïnformeerd is over wat er gaat gebeuren.

De wensen van de patiënt moeten worden gerespecteerd tijdens dit proces. Door open gesprekken kunnen eventuele bezwaren of angsten worden besproken voordat tot palliatieve sedatie wordt overgegaan. Dit draagt bij aan een respectvolle benadering die aansluit bij de behoeften van alle betrokken partijen.

Risico’s en bijwerkingen van Dormicum bij sedatie

Mogelijke bijwerkingen

Bij het gebruik van Dormicum voor sedatie kunnen verschillende bijwerkingen optreden. Een van de mogelijke risico’s is ademhalingsdepressie, wat betekent dat de ademhaling vertraagt of oppervlakkig wordt. Dit kan leiden tot ernstige complicaties, vooral bij patiënten met bestaande ademhalingsproblemen.

Een andere potentiële bijwerking is een lage bloeddruk. Dit kan duizeligheid, flauwvallen of in extreme gevallen zelfs hartproblemen veroorzaken. Het is daarom belangrijk om de bloeddruk nauwlettend in de gaten te houden tijdens het gebruik van Dormicum om ongewenste gevolgen te voorkomen.

Overdosering en monitoring

Overdosering van Dormicum kan leiden tot een versnelde afname van het bewustzijn en ernstige ademhalingsproblemen. Daarom is zorgvuldige doseringscontrole essentieel om deze risico’s te minimaliseren. Artsen moeten uiterst waakzaam zijn en de patiënt constant monitoren tijdens sedatie met Dormicum.

Het naleven van ethische richtlijnen rond palliatieve sedatie blijft cruciaal, zelfs wanneer er gekozen wordt voor medicamenteuze interventies zoals Dormicum. Deze richtlijnen benadrukken het belang van respect voor de autonomie en waardigheid van terminaal zieke patiënten, evenals transparante communicatie met hen en hun naasten over alle aspecten die verband houden met palliatieve zorg.

Emotionele impact op patiënten en naasten

Ervaringen van patiënten

Patiënten die palliatieve sedatie ondergaan, kunnen een wirwar van emoties ervaren. Van intense angst en verdriet tot een gevoel van opluchting. De aandoening waarvoor ze worden behandeld, kan leiden tot ongemakkelijke symptomen zoals agitatie en onrust. Dormicum wordt gebruikt om deze verschijnselen te verlichten, waardoor de patiënt zich meer op zijn gemak voelt tijdens de laatste fase van het leven.

Het is belangrijk dat zorgverleners open communicatie handhaven met de patiënt over hun gemoedstoestand en eventuele angsten die ze ervaren. Door begripvol contact op te nemen met de persoon kunnen zij je geruststelling bieden in deze moeilijke situaties.

Ervaringen van naasten

Voor naasten kan het proces rondom palliatieve sedatie emotioneel uitdagend zijn. Ze kunnen als je gevoelens van machteloosheid, verdriet en irritatie ervaren terwijl ze toekijken hoe hun geliefde lijdt. Het is cruciaal dat zorgverleners niet alleen de patiënt maar ook de familieleden ondersteunen door middel van open communicatie en emotionele steun.

Zorgverleners moeten begrijpen dat palliatieve sedatie niet alleen invloed heeft op de persoon die het ondergaat, maar ook op anderen eromheen – vooral familieleden die betrokken zijn bij het zorgproces. Een empathische benadering naar alle betrokken partijen toe is essentieel om hen te helpen omgaan met deze ingrijpende beslissing.

Juridische aspecten van palliatieve sedatie in Nederland

Euthanasiewetgeving en meldingsplicht

Palliatieve sedatie valt onder de euthanasiewetgeving in Nederland. Dit betekent dat artsen moeten voldoen aan specifieke wettelijke vereisten en een meldingsplicht hebben bij het toepassen van sedatie. Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat je palliatieve sedatie als patiënt op een zorgvuldige en verantwoorde manier wordt uitgevoerd, met respect voor de wensen van de patiënt.

De euthanasiewetgeving stelt duidelijke richtlijnen voor het proces van palliatieve sedatie. Artsen moeten zich houden aan deze richtlijnen om te waarborgen dat het toedienen van Dormicum of andere medicatie tijdens palliatieve sedatie in overeenstemming is met de wet.

Richtlijnen door KNMG en RTE

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft specifieke richtlijnen vastgesteld voor palliatieve sedatie. Deze richtlijnen bieden artsen de juiste informatie en handvatten om op een zorgvuldige wijze palliatieve sedatie toe te passen.

Daarnaast speelt ook Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) een belangrijke rol bij het beoordelen of arts(en) hebben gehandeld volgens de geldende normen bij palliatieve sedatie. De RTE beoordeelt of aan alle wettelijke vereisten is voldaan, waaronder ook die welke zijn vastgesteld door de KNMG.

Nazorg en ondersteuning na overlijden door sedatie

Recht op nazorg

Nabestaanden hebben recht op nazorg en emotionele ondersteuning nadat hun dierbare is overleden door dormicum sedatie. Dit is een essentieel aspect van de zorg voor families die een geliefde hebben verloren na een periode van palliatieve zorg en sedatie. Het biedt hen de nodige steun om het verlies te verwerken.

Het proces van rouwverwerking kan bijzonder intens zijn, vooral wanneer familieleden gedurende langere tijd betrokken waren bij de zorg voor hun dierbare in de stervensfase, zoals bij palliatieve sedatie met dormicum. Hierdoor kunnen ze last hebben van verschillende emoties, waaronder verdriet, verwarring en opluchting.

Rol van hulpverleners

Hulpverleners spelen een cruciale rol in het bieden van nazorg aan nabestaanden die te maken hebben gehad met het overlijden door dormicum sedatie. Zij dienen sensitief te zijn voor de behoeften van familieleden en moeten beschikbaar zijn om hen te ondersteunen gedurende deze moeilijke periode.

Door contact op te nemen met professionele hulpverleners of organisaties die gespecialiseerd zijn in rouwbegeleiding, kunnen nabestaanden passende begeleiding krijgen om hen te helpen bij het verwerken van hun verlies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Shopping cart close